Alustava Rosteri kaudelle 2020

Niclas Carpelan
Miika Haatainen
Tuomo Haltia
Niko Hannula
Jani Heinisalo
Samu Herrala
Vadim Hyvärinen
Ville Hämäläinen
Jesse Ihalainen
Atte-Matias Jokinen
Veikko Kallio
Jussi Kangasniemi
Toni Karvinen
Joonas Koivisto
Olavi Koskinen
Otto Kuitunen
Veeti Kuusela
Roy Kämppi
Yusufa Lehtinen
Saku Lehtola
Ottopekka Leskinen
Lauri Luukkonen
Juuso Metsola
Mikko Muuri
Toni   Mykkänen
Ville Naumanen
Ville Nieminen
Anton Nurminen
Kari Partanen
Waltteri Puustinen
Roni Pöntinen
Ari Riihiluoma
Joe Siiskonen
Juuso Siiskonen
Niklas Thesleff
Lauri Tihula
Otto Tolvanen
Pepe Turkia
Teo Valtonen
Toni   Valtonen
Ville Valtonen
Kaleb Wezdenko
Toni   Viljakainen
Mici-Matias Ylärakkola

No Replies to "Alustava Rosteri kaudelle 2020"